Ipsa scientia potestas est – Maga a tudás hatalom 

Ez a Francis Bacontől származó mondás kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt évtizedekben az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődtek/kötődnek a kiadóhoz, mint Arany Zsuzsanna, Benda Gyula, Bojtár Endre, Császtvay Tünde, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Ferge Zsuzsa, Gyáni Gábor, Hahner Péter, Hankiss Elemér, Hermann Róbert, Hunyady György, Jakab András, Kende Péter, Kenedi János, Kengyel Miklós, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Kovács Péter, Körösényi András, Kövér György, Kukorelli István, Lázár Ervin, Margócsy István, Mezey Barna, Németh György, N. Rózsa Erzsébet, Paksa Rudolf, Pléh Csaba, Pótó János, Rainer M. János, Romsics Ignác, Sajó László, Saly Noémi, Szabó István, Sz. Bíró Zoltán, Szilágyi Márton, Szokolszky Ágnes, Takáts József, Tolcsvai Nagy Gábor, Tomka Béla, Tverdota György, Ungváry Krisztián, Valuch Tibor, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince, Zeidler Miklós stb. 

Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag ötven címet jelentet meg, amelyek egy része eredeti magyar mű, másik része fordítás. Fontosnak érezzük ugyanis, hogy Európa és a világ nagy szellemi teljesítményei magyarul is megjelenjenek (többek között Babarczy Eszter, Balogh Tamás, Bérczes Tibor, Felcsuti Péter, Joób Kristóf, Kiss Ilona és Patkós Éva tolmácsolásában).

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris Klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula,  Kaffka Margit, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Szabó Zoltán, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály és mások) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Molière, Schiller, Szophoklész és mások) nagyjai jelennek meg. Az Osiris Társadalomtudományi Könyvtárban és az Osiris Könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia stb.) klasszikus és – reményeink szerint – klasszikussá váló új munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris Tankönyvek sorozatban jelennek meg. Általános és középiskolások tanulmányaihoz nyújtunk segítséget az Osiris Diákkönyvtár köteteivel. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és a klasszikus magyar történeti művek megjelentetését, illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és Emlékezet). Újabb vállalkozásunk a magyar irodalomtörténet klasszikus és új műveinek bemutatása (Osiris Irodalomtörténet), továbbá a magyar szótárirodalom új címeinek megjelentetése (A Magyar Nyelv Kéziszótára).

A kiadó már évtizedek óta ugyanazzal a csapattal működik: Campos Jiménez Mária, Gyurgyák Anna, Környei Anikó, Lipót Éva, Macskássy Zsuzsa és Török Judit.